OCKie:             'Hulp krijgen is geen falen, maar een teken dat je er niet langer alleen voor staat'

Ondersteuning, Coaching & Kenniscentrum voor IEdereen

 Over ons en de doelstelling,

 

Stichting OCKie en Villa Kakelbont hebben als doelstelling kinderen, komende uit gezinnen met een laag tot minimaal bestedingsbudget, te voorzien van gebruikt en nieuw speelgoed en hen en hun ouders te ondersteunen in hun ontwikkeling op het gebied van zelfbeeld, beeld van de maatschappij en hun plek hierin, fysiek en mentaal, talenten onderzoeken, maar ook het leren van budgetteren en omgaan met alledaagse financiën, conflicten en problematiek. Daarnaast willen we de samenleving terug verbinden en mensen de gelenheid bieden elkaar te ontmoeten en te ondersteunen d.m.v. div. bijeenkomsten, praatgroepen, activiteiten, uitstapjes en workshops.

Voor het speelgoed, maar ook financiën is de speelgoedbank afhankelijk van wat er door bedrijven en particulieren wordt gedoneerd. 

Leest u hieronder onze onderbouwing: 

Een gezin of persoon kan om allerlei redenen niet genoeg bestedingsruimte  of sociale contacten hebben. Hierbij kan u denken aan bijstand, baanverlies, scheiding, ziekte, schulden, maar ook het moeten vluchten uit oorlog en conflictgebieden enz....enz..... (Er wordt dus niet gekeken naar het inkomen, maar naar wat er uiteindelijk onder de streep, aan het einde van de maand, overblijft), maar ook diegenen die het gewoon gezellig vinden om onder de mensen te zijn of gemakelijk dingen te ondernemen zijn van harte welkom. Uiteindelijk is de samenleving van ons allemaal. en zijn wij samen de samenleving.


 Hulp krijgen is geen falen, maar een teken dat je, niet meer, alleen voor staat


Naast het uitdelen van speelgoed zal Villa Kakelbont tevens diverse activiteiten gaan organiseren waardoor uiteindelijk iedereen kan meedoen. Tijdens deze activiteiten moet iedereen zichzelf kunnen zijn, zonder beoordeeld te worden(te denken aan oordelen over ras, afkomst, geloof, huidskleur, ziekte, mogelijkheden of maatschappelijke status enz...) en nieuwe vaardigheden aanleren, deze zijn zowel fysiek als sociaal. In groepsverband leert men zo ook, spelenderwijs, hoe bepaalde sociale processen werken buiten hun vertrouwde omgeving. Hierdoor zal het zelfbeeld positief blijven/worden, maar ook het beeld dat iemand wellicht heeft van de maatschappij en zijn/haar plek hierin. Ook kunnen de kinderen leren hoe om te gaan met interne en externe conflictsituaties en hun eigen kwaliteiten ontdekken.

Het leren begint  bij de speelgoedbank al met de puntentoewijzing. 

Elk kind ontvangt bij inschrijving een bepaald aantal punten, welke zij gedurende een jaar kunnen inwisselen voor speelgoed. Op deze manier leren kinderen "spelenderwijs" budgetteren en kritisch te zijn over hun eigen uitgaven. Door deel te nemen ana de activiteiten kunnen de kinderen muntjes verdienen welke ingewisseld kunnen worden voor speelgoed, zodat er een regulier systeem ontstaat.

Dierenspeelgoedbank: Omdat mensen er nu eenmaal niet altijd kunnen zijn en de liefde van een dier onvoorwaardelijk is

Er zijn veel mensen die, door hun financiële situatie, een vorm van eenzaamheid en sociale uitsluiting kunnen ervaren. Hier kan het gezelschap en de liefde van een huisdier zeker uitkomst bieden om jou een gevoel van geborgenheid te geven, je weer lekker van de buitenlucht kunt gaan genieten en onder de mensen komt, waardoor jij jezelf weer wat minder eenzaam kan gaan voelen.. Door je financiële situatie kan het erg lastig zijn een dier een goed en vol leven te kunnen bieden.

Een huisdier maakt mensen ontspannen en kan zeer zeker bijdragen aan beteren sociale contacten en een fysieke en mentale gezondheid 


Binnen OCKie is iedereen gelijk en heeft iedereen gelijke kansen.

Tevens zal de de mogelijkheid worden geboden aan de kinderen en volwassen om deel te nemen aan culturele of historische uitstapjes. Hierbij kan gedacht worden aan musea-bezoek en theater, maar wellicht ook een uitstapje naar een boer welke over zijn bedrijf en product kan vertellen. Een instelling welke zich ontfermt over dieren kan de kinderen leren hoe met dieren om te gaan, waar een bioloog weer kan vertellen over alles wat de natuur ons te bieden heeft. Ook kan een cultureel uitstapje de kinderen een andere kant van het leven laten zien. Hoe leven anderen en hoe gaan deze mensen met de dagelijkse dingen om en hoe staan zij in verhouding tot hun eigen 'cultuur'. 


Soms vinden mensen het niet prettig of onduidelijk om met een overheidsinstantie of schuldeiser te communiceren waardoor problemen ontstaan of groter kunnen worden. Stichting OCKie wil de mensen van advies voorzien over hoe met rekeningen, conflicten, schuldeisers/overheid om te gaan, maar ook met problemen van alledag waardoor mensen het gevoel kunnen hebben de regie over hun eigen leven niet meer in handen te hebben. Stichting OCKie kan de mensen advies geven en evt. doorverwijzen naar het juiste adres met de juiste papieren en vragen.


Ondersteuning en/of advies:

Voor de ouders van de kinderen welke zijn ingeschreven bij de speelgoedbank-Achterhoek, maar ook wanneer u geen kinderen hebt maar wel aan de criteria voldoet kent stichting OCKie een coachingsmogelijkheid.

Wat mag u hierin verwachten?

  • De coaching is bedoeld om u op weg te helpen bij allerlei aspecten welke u het gevoel kunnen geven de regie niet in eigen hand te hebben of aan het verliezen bent.

 

De coaching wordt gegeven door een ervaren vrijwilliger welke u kan helpen met:

 

  • Schrijven van brieven aan schuldeisers, instanties en overheid,
  • Hoe te overleggen met overheid (belastingdienst, gemeente),
  • Informatie over schuldsanering en stadsbank,
  • Budgettering van uw maandelijkse financiën (u komt maandelijks geld te kort en wilt hier inzicht in),
  • Hoe om te gaan met conflictsituaties,
  • Het juiste adres vinden voor hulp bij welk persoonlijk probleem dan ook (financieel, huiselijk geweld, conflict in uw buurt, tiener zwangerschap, seksuele geaardheid enz....enz....)

 


Stichting OCKie, Villa Kakelbont en speelgoedbank-Achterhoek zijn volledig afhankelijk van een beperkte gemeentelijke subsidie  & giften en donaties vanuit het bedrijfsleven en samenleving.

IBAN: NL40 RABO 0318 1082 16 

T.n.v. stichting Ockie

Al onze werkzaamheden geschieden op 100% vrijwillige basis. 

Elke vrijwilliger heeft een contract  + VOG met de gedragscode vrijwilligers ontvangen.