OCKie:             'Hulp krijgen is geen falen, maar een teken dat je er niet langer alleen voor staat'

Ondersteuning, Coaching & Kenniscentrum voor IEdereen

 HUISREGLEMENT STICHTING OCKie & VILLA KAKELBONT


 

Om het voor iedereen gezellig en duidelijk te houden zijn er een aantal huisregels in het leven geroepen. 

U gaat automatisch akkoord met dit reglement wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheden binnen Stichting OCKie & Villa kakelbont. De huisregels zijn in de algemeenheid van de stichting opgesteld waardoor niet alle regels op iedereen van toepassing zullen zijn. Voor deelname aan het programma van speelgoedbank-Achterhoek zijn hieronder aanvullende regels opgesteld.  


Roken is binnen en buiten op het terrein in het geheel NIET toegestaan. 

Buiten bij de poort zal een geschikt zandemmer neergezet worden waarin u uw opgerookte sigaretten e.d. kunt achterlaten.

Ten eerste willen wij u alvast van harte welkom heten bij  stichting OCKie & Villa Kakelbont. 

OCKie is louter een mogelijkheid om het dagelijkse leven net iets minder gecompliceerd, vermoeiend en vele malen leuker te maken. 

Evt. kosten voor deelname per activiteit/praatgroep/bijeenkomst dienen vooraf te worden afgerekend. Heeft u een stempelkaart, laat u deze dan ook op voorhand aftekenen 

Een ieder is zelf verantwoordelijk voor de inschatting of je kunt deelnemen aan de activiteit. 

Deelnamekosten kunnen per activiteit verschillen en staat per activiteit op de website vermeld.

Deelnamekosten en (deels) stempelkaarten worden niet gerestitueerd. 

Om gebruik te maken van de diensten van de speelgoedbank-Achterhoek dient u in het bezit te zijn van een volledig ingevuld, ondertekend en gestempeld inschrijfformulier en geldig identiteitsbewijs

Bent u reeds deelnemer bij de voedselbank? Vraag daar evt. het aangepaste formulier, zo hoeft u het niet te laten ondertekenen door een doorverwijzer. (indien daar voorradig) 

Kopieën van het inschrijfformulier worden niet geaccepteerd. 

Bij elk bezoek aan de speelgoedbank is het officiële pasje dat elk kind bij inschrijving heeft ontvangen verplicht te tonen. Zonder deze bescheiden mogen wij de kinderen geen speelgoed meegeven.Elke inschrijving is 2 jaar geldig. Na deze periode kan u de inschrijving verlengen middels dezelfde procedure. Uw inschrijving vervalt elke 2 jaar zonder aankondiging vooraf. Houdt u dit dus zelf goed in de gaten. 

Kinderen tot 9 jaar moeten begeleid worden door een volwassene. Dit mag ook opa, oma, tante of buurvrouw zijn, het persoonlijke pasje blijft noodzakelijk. Maximaal 2 volwassenen per gezelschap zijn toegestaan.

Kopieën van identiteitsbewijzen volstaan niet. 

Een afspraak wordt altijd per email bevestigd. Controleert u zelf of u deze bevestiging hebt ontvangen.

Zonder bevestiging is er geen sprake van een afspraak.

U dient een paraaf te zetten op uw persoonlijke kaart, welke u bij aanmelding krijgt, zodat u precies per kind weet hoeveel muntjes uw kind nog te besteden heeft. U doet dit samen met een vrijwilliger.  

De kinderen ontvangen de muntjes persoonlijk en per jaar, deze zijn niet overdraagbaar aan andere personen.

Kinderen t/m 7 jaar 25 muntjes

Kinderen vanaf 8 jaar 20 muntjes 

Tijdens de openingstijden kan het voorkomen dat de vrijwilligers met andere kinderen/ouders/opa's en/of oma's bezig zijn, wacht u netjes op uw beurt. 

U laat het speelgoed op de juiste plekken staan i.v.m. de puntenverdeling. De kinderen mogen het speelgoed uiteraard even bekijken, maar verder geldt de regel 'kijken doe je met je ogen.'  

 Verpakt speelgoed wordt niet uit de verpakking gehaald. 

 Eten en drinken is in de speelgoedbank niet toegestaan.   

I.v.m. evt. allergieën en hygiëne kunnen wij geen dieren binnenlaten. Het is ook niet toegestaan uw hond bij de ingang vast te binden. 

U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen en het gedrag van uw kinderen. 

Op geen enkele wijze worden misdragingen zoals: discriminatie, intimidatie (verbaal en fysiek), schelden en dreigingen toegestaan en zal direct en onherroepelijk resulteren in een bezoekverbod van de volledige stichting voor onbepaalde tijd. 

  

****Wederzijds respect staat hoog in het vaandel**** 

Wanneer het vermoeden bestaat dat een bezoeker onder de invloed verkeert van alcohol of enige vorm van drugs, zal de toegang per direct worden ontzegd. Ook het meenemen van deze substanties is niet toegestaan. In beide gevallen kan er aangifte bij de politie worden gedaan. Dit geldt ook in het geval van het meenemen van enige vorm van wapens. (hoe klein ook) 

Stichting OCKie behoudt zich het recht om de toegang tot Villa Kakelbont & de speelgoedbank te ontzeggen aan bezoekers die de regels niet naleven en/of andere deelnemers en vrijwilligers een onveilig gevoel geven. De instantie die een eventuele doorverwijzing heeft verzorgd wordt hierover ingelicht.  

Diefstal wordt niet getolereerd, hiervan doen wij altijd aangifte en zal voor het gehele gezin de dienstverlening per direct worden beëindigd.

De instantie die de doorverwijzing heeft verzorgd wordt hierover ingelicht.

Onderling verwisselen van de puntenstickers op het speelgoed valt ook onder diefstal. 

Bij elke vorm van intimidatie, agressie, vernieling van onze of andermans eigendommen binnen de gehele stichting, het het terrein en bijbehorende projecten en activiteieten, bedreiging of welke vorm van ongewenste intimiteiten dan ook zal aangifte worden gedaan of op zijn minst een melding bij de politie worden gemaakt. 

Stichting OCKie wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, diefstal of persoonlijk letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van het bezoek.  

Bedenkt u te allen tijde, het gaat hier om de kinderen. Een bezoekje aan OCKie & Villa Kakelbont moet voor hen een feestje zijn.  

Bij klachten en/of (vermoedde) misstanden raden wij u aan z.s.m. contact op te nemen met het bestuur. Hier opvolgend zal er altijd een vertrouwenspersoon contact met u opnemen. 

Maakt u of één van uw kinderen gebruik van de coaching of heeft u een afspraak voor een adviesgesprek? Komt u de afspraak a.u.b. na of zeg u deze bij verhindering tijdig af. We kunnen in deze tijd wellicht een ander weer op weg helpen.   

 

Koffie en thee staat altijd klaar voor een gezellig en/of geheel vrijblijvend informatief praatje. Het is ook hierin niet toegestaan voor de vrijwilligers om advies te geven. Bij de praatgroepen en bijeenkomsten is advies altijd geheel vrijblijvend en staat open voor interpretatie.

Wij zijn gesitueerd op de 1ste etage. Er is geen lift in het pand aanwezig