OCKie:             'Hulp krijgen is geen falen, maar een teken dat je er niet langer alleen voor staat'

Ondersteuning, Coaching & Kenniscentrum voor IEdereen

Verder kijken? hoe dan? volwassenen

(N. a.v. de wensen zal er gekeken worden of er behoefte is aan een aparte praatgroep voor diegenen die met een ernstige ziekte zijn, of nog steeds worden geconfronteerd)

Het kan iedereen overkomen, het verlies van een dierbare, baanverlies of scheiding. En wat als je hiermee geconfronteerd wordt, op welke wijze dan ook? Hoe ga je daarmee om en hoe en wanneer ga je weer door met jouw leven en ga je wel echt verder met jouw leven of ben je hier zo door geraakt dat je jouw leven volledig anders wilt of moet inrichten om  überhaupt weer verder te kunnen. 

Het rouwproces kan bij ziekte zelfs al in gang komen bij elke nieuwe fase van de ziekte en heeft een zeer grote impact op de omgeving. 

De eerste weken/maanden na een verlies en/of overlijden zul je veelal nog wel kunnen terugvallen op de mensen uit je omgeving, maar vaak zullen deze alweer snel tot de orde van alledag overgaan terwijl jij eigenlijk nog moet beginnen met het verwerken van jouw verlies. Dit kan soms wel maanden tot enkele jaren in beslag nemen, waardoor jouw wereld steeds kleiner wordt en je meer en meer het gevoel kan hebben alleen met je verdriet achter te blijven.

Welke vragen lopen mensen zoal tegenaan?

Rouwen anno 2020......wat houdt dat in?

Durf, mag en kan ik nog genieten?

Zal ik ooit weer liefhebben na het verlies van mijn partner en mag dat wel?

Zal ik ooit weer aan kinderen willen en durven denken bij het verlies van mijn kind?

Ook het verlies van een huisdier kan een heftige impact op je leven en jou als persoon hebben. Hoe ga je daarmee om in de huidige samenleving?

wat wordt geaccepteerd en wat is not done voor jouw gevoel en hoe ga je daarmee om?

Je kunt ook gemakkelijk in een rouwproces terecht komen bij baanverlies of scheiding.

In deze praatgroep praat jij met mensen die iemand hebben verloren die hen zeer dierbaar was, op welke wijze dan ook, maar je kan ook mensen spreken die in een rouwproces terecht zijn gekomen om andere redenen. (Hier worden extra groepen voor ingericht bij gebleken interesse)

Je geeft elkaar steun en biedt handvatten door jouw verhaal te vertellen en je ervaringen te delen.

In deze praatgroep gaat het echt om geven en nemen. Je geeft wat je kwijt wilt en neemt wat je nodig hebt.                                           Kijk altijd even in de agenda voor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                de juiste data en tijdenDe vijf fasen van rouwverwerking:

Omdat geen mens hetzelfde is, rouwt ook geen mens op dezelfde manier. Toch zijn er wel fases vast te stellen die (vrijwel) iedereen die rouwt doorloopt. Deze fases zijn voor lang niet iedereen even intensief en ook de tijd die iemand doorbrengt in een van de fases, verschilt van persoon tot persoon. Vaststellen in welke rouwfase iemand (jijzelf?) zit, geeft dan ook geen indicatie voor de tijdsduur die het rouwproces nog zal innemen: de duur van verschillende fases van rouwverwerking varieert soms enorm. 

De vijf verschillende rouwfases zijn omschreven door psychiater Elisabeth Kübler-Ross. Hoewel zij deze fases in een bepaalde volgorde omschrijft, hoeft deze volgorde niet strikt gevolgd te worden. Denk dus niet dat je abnormaal bent wanneer je merkt dat deze volgorde niet voor jou geldt. Rouw is te allen tijde een individueel proces!

Ontkenning

De eerste fase van het rouwproces is ontkenning: een algemeen afweermechanisme van ons brein. De waarheid is te erg om te bevatten, dus ontkennen we deze geheel of gedeeltelijk.

Boosheid

Rouwverwerking is méér dan intens verdrietig zijn. Juist bij rouwenden zie je vaak boosheid, boosheid op het lot, de artsen, God, de omgeving… Dit lijkt soms misschien wat vergezocht, maar in feite is het een gezond verdedigingsmechanisme.

Het gevecht aangaan

Veel mensen proberen om hun verlies te verwerken door het gevecht aan te gaan of door zichzelf doelen op te leggen. Het is in deze fase van rouwverwerking dat mensen marathons gaan lopen tegen bepaalde ziektes, een wereldreis maken of vanaf nu echt stoppen met roken.

Depressie

Wanneer nabestaanden gaandeweg tot de ontdekking komen dat ontkennen, boos worden en/of het gevecht aangaan niet helpen om het verlies te verwerken, volgt vaak de depressieve fase. Deze wordt grotendeels veroorzaakt door de machteloosheid die je als rouwende voelt: er is niets, maar dan ook niets, wat je aan het gebeurde kunt veranderen.

Aanvaarding

Hoeveel verdriet en pijn je als nabestaande ook hebt, er komt een dag dat je gaat proberen om het verlies een plaatsje te geven. Dit betekent níet dat je iemand dan niet meer mist of dat je probeert om de overledene te vergeten. Het betekent wél dat je probeert om je leven in te richten zonder de geliefde om je heen.


De bijeenkomst wordt gegeven door (een) ervaringsdeskundige(n) en een gespreksleider.

Veelal zullen de onderwerpen zichzelf aandienen, maar kunnen ook worden aangedragen.

Er zullen professionals worden uitgenodigd in de vorm van uitvaartbegeleiders, psychologen, coaches en kan er een workshop worden ingericht waarbij je op een andere manier naar het rouwproces leert kijken.


Aanmelden of meer informatie:

rouwen@ockie.eu

06 588 956 60

www.ockie.eu

 Kosten deelname bijeenkomsten zijn €2.50 per avond of een stempelkaart voor 11 x (u ontvangt dan één gratis stempel) incl. koffie en thee