OCKie:             'Hulp krijgen is geen falen, maar een teken dat je er niet langer alleen voor staat'

Ondersteuning, Coaching & Kenniscentrum voor IEdereen

 Spelregels speelgoedbank,


De speelgoedbank-Achterhoek heeft als doelstelling kinderen, komende uit gezinnen met een laag tot minimaal bestedingsbudget, te voorzien van gebruikt en nieuw speelgoed en hen en hun ouders te ondersteunen in hun ontwikkeling op het gebied van zelfbeeld, beeld van de maatschappij en hun plek hierin, fysiek en mentaal, talenten onderzoeken, maar ook het leren van budgetteren en omgaan met alledaagse financiën, conflicten en problematiek.

Voor het speelgoed, maar ook financiën is de speelgoedbank afhankelijk van wat er door het bedrijfsleven en particulieren wordt gedoneerd. 

Inschrijfformulier speelgoedbank-Achterhoek


Leest u hieronder onze onderbouwing: 

Een gezin kan om allerlei redenen niet genoeg bestedingsruimte hebben. Hierbij kan u denken aan bijstand, baanverlies, scheiding, ziekte, schulden, maar ook het moeten vluchten uit oorlog en conflictgebieden enz....enz..... (Er wordt bij ons daarom nooit gekeken naar het inkomen, maar naar wat er uiteindelijk onder de streep, aan het einde van de maand, overblijft)

 

                                    !!! Wat de reden ook is, een kind mag hier nooit de dupe van zijn !!!

 

Naast het uitdelen van speelgoed is de speelgoedbank tevens onderdeel van Villa Kakelbont en kunnen de kinderen en hun ouders gezellig meedoen met alle activiteiten, sport, spel, knutsel en voorleesmiddagen en praatgroepen/bijeenkomsten. Op deze momenten kunnen de kinderen 'gewoon' zichzelf zijn, zonder dat iemand over hen oordeelt (te denken aan oordelen over ras, afkomst, geloof, huidskleur of maatschappelijke status enz...) en nieuwe vaardigheden aanleren, deze zijn zowel fysiek als sociaal. In groepsverband leren kinderen zo ook, spelenderwijs, hoe bepaalde sociale processen werken buiten hun vertrouwde omgeving. Hierdoor zal het zelfbeeld positief blijven/worden, maar ook het beeld dat zij wellicht hebben van de maatschappij en hun plek hierin. Ook kunnen de kinderen leren hoe om te gaan met interne en externe conflictsituaties en hun eigen kwaliteiten ontdekken.

Het leren begint al met de muntjestoewijzing, 

Elk  kind ontvangt bij inschrijving een portemonnee met zgn. ‘speelgoedbankmuntjes’ welke zij gedurende 2 jaar kunnen inwisselen voor speelgoed. Elk jaar ontvangt ieder kind nieuwe muntjes. Op deze manier leren kinderen "spelenderwijs" budgetteren en kritisch te zijn over hun eigen uitgaven. Met deelname aan de activiteiten of meehelpen verdienen de kinderen extra muntjes welke weer kunnen worden ingewisseld voor speelgoed.

Kinderen t/m 7 jaar ontvangen 25 muntjes ( zij kunnen immers nog niet aan alle activiteiten kunnen meedoen waarbij er muntjes verdient kunnen worden)

Kinderen vanaf 8 jaar ontvangen 20 muntjes


Binnen de speelgoedbank-Achterhoek is iedereen gelijk, hierdoor heeft iedereen gelijke kansen.

Tevens zal de kinderen de mogelijkheid worden geboden deel te nemen aan culturele of historische uitstapjes. Hierbij kan gedacht worden aan musea-bezoek, maar wellicht ook een uitstapje naar een boer welke over zijn bedrijf en product kan vertellen. Een instelling welke zich ontfermt over dieren kan de kinderen leren hoe met dieren om te gaan, waar een bioloog weer kan vertellen over alles wat de natuur ons te bieden heeft. Ook kan een cultureel uitstapje de kinderen een andere kant van het leven laten zien. Hoe leven anderen en hoe gaan deze mensen met de dagelijkse dingen om en hoe staan zij in verhouding tot hun eigen 'cultuur'. 

 

Soms vinden mensen het niet prettig of onduidelijk om met een overheidsinstantie of schuldeiser te communiceren waardoor problemen  kunnen ontstaan of groter worden. Stichting OCKie kan u van advies voorzien over hoe met rekeningen, conflicten, schuldeisers/overheid om te gaan, maar ook met problemen van alledag waardoor mensen het gevoel kunnen hebben de regie over hun eigen leven niet meer in eigen handen te hebben. Stichting OCKie kan mensen advies geven en, wanneer nodig, doorverwijzen naar het juiste adres met de juiste papieren en vragen.

De coaching wordt gedaan door een zeer ervaren vrijwilliger.

 

 

 

Ondersteuning en/of advies:

Voor de ouders van de kinderen, maar ook wanneer u geen kinderen hebt maar wel aan de criteria voldoet kent stichting OCKie een coachingsmogelijkheid.

Wat mag u hierin verwachten?

De coaching is bedoeld om u op weg te helpen bij allerlei aspecten welke u het gevoel kunnen geven de regie niet in eigen hand te hebben of aan het verliezen bent.

De coaching wordt gegeven door een ervaren vrijwilliger welke u kan helpen met:

Schrijven van brieven aan schuldeisers, instanties en overheid,

Hoe en waarom te overleggen met overheid (belastingdienst, gemeente),

Informatie over schuldsanering en stadsbank,

Budgettering van uw maandelijkse financiën (u komt maandelijks geld te kort en wilt hier inzicht in),

Hoe om te gaan met conflictsituaties,

Het juiste adres vinden voor hulp bij welk persoonlijk probleem dan ook (financieel, huiselijk geweld, conflict in uw buurt, tiener zwangerschap, seksuele geaardheid enz....enz....)

 

Stichting OCKie en de speelgoedbank zijn volledig afhankelijk van gemeentelijke subsidie, giften en donaties.

 

Al het werk zal op vrijwillige basis geschieden. Elke vrijwilliger zal een contract met de gedragscode vrijwilligers ontvangen.

 Vertrouwenspersoon:

Binnen de stichting is een vertrouwenspersoon aanwezig. 

Zowel vrijwilligers als cliënten kunnen zich tot de vertrouwenspersoon wenden wanneer zij een geschil of probleem binnen de stichting OCKie ervaren en hier onderling niet uitkomen. 

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en zal uw gegevens en/of klachten, mits hiertoe wettelijk verplicht, nooit met derden delen.

Wij werken met VOG's (bewijs goed gedrag), gedragscodes en veiligheidsprotocollen om ieders rechten en veiligheid te kunnen waarborgen.

Voor de vrijwilligers is via de gemeente Winterswijk een WA-verzekering afgesloten.

 


Gedoneerd speelgoed:

Alle gedoneerde speelgoed wordt automatisch eigendom van stichting OCKie.

Het staat stichting OCKie vrij hiermee om te gaan zoals dit binnen de stichting past. De doelstelling is dat het speelgoed wordt geschonken aan de ingeschreven deelnemende kinderen, echter kan het zijn dat een overschot aan een andere stichting/organisatie  wordt gedoneerd of verkocht om geld te genereren om onze activiteiten te kunnen bekostigen.

Bij opheffen van de Speelgoedbank zal er een openbare markt een verkoop worden gehouden om evt. openstaande kosten en/of verkregen subsidies af te dekken. In het geval van het opheffen van de stichting in zijn algemeenheid zal een evt. financieel overschot en het nog overgebleven speelgoed worden gedoneerd volgens de Anbi-voorwaarden. In alle andere gevallen zullen alle financiële middelen in de stichting blijven voor toekomstige doeleinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De speelgoedbank OosAchterhoewerkt met doorverwijzers.

Bij een doorverwijzer kan u o.a. denken aan:

School

AZC/COA/VWN

Maatschappelijk werk (o.a. Sensire),

Huisarts,

Gemeente,

Stadsbank,

Humanitas,

SDOA/UWV/Laborijn

Voedselbank, (maakt u gebruik van de voedselbank? Vraagt u daar dan ons inschrijfformulier)

Stichting MEE....enz......

LET OP: De kledingbank verwijst niet door!!! U kan hier dus geen formulieren meer krijgen.

 

Veelgestelde vragen:  

Wie kan zichzelf inschrijven? Iedereen die een te laag uitgavebudget heeft.

U hoeft dus zeker niet per se in de bijstand te zitten of werkloos te zijn. Wij kijken ook niet naar uw inkomsten daar dit een vertekend beeld van de werkelijkheid kan geven. U hoeft bij ons sowieso geen gegevens te overleggen, uw doorverwijzer heeft al voldoende inzicht in uw situatie. 

Moet ik kinderen hebben?

Nee, dit is niet noodzakelijk. U mag uzelf ook inschrijven voor verjaardagcadeaus waar u geen geld voor heeft en toch ook eens met een leuk cadeautje op die kinderverjaardag wilt komen. Ook kunt u van ons advies/coaching en kenniscentrum gebruik maken. Ga hiervoor naar www.ockie.eu

 

Ook voor ons advies/coaching en kenniscentrum geldt een open deur beleid voor iedereen met een laag budget.

Kan ik zelf mijn inschrijfformulier invullen?

U vult het formulier in samen met een doorverwijzer die serieus inzicht heeft op uw financiële situatie. 

Moet ik bij jullie ook al mijn stukken laten zien?

Nee, aangezien uw doorverwijzer heeft aangegeven dat u geen draagkracht heeft bent u van harte welkom.

Hoelang is de inschrijving geldig?

Uw inschrijving is twee jaar geldig, maar kan ieder jaar gewoon verlengd worden d.m.v. een nieuw inschrijfformulier. Hier zijn geen maximaal aantal jaren aan verbonden.

Moet je voor het advies/coaching & kenniscentrum een indicatie hebben?

Nee, iedereen kan van deze service gebruik maken. Vraagt u wel naar evt. kosten aangezien dat deze per mogelijkheid kunnen verschillen.

Ik wil als deelnemer van de Sboa vrijwilligerswerkbij jullie doen. Kan dat?

Jazeker, wij zien graag ouders/deelnemers die zichzelf willen inzetten. Kijk op onze vacaturepagina voor de huidige vacatures.

Hoe oud mag mijn inschrijfformulier zijn?

De datum op uw formulier mag niet ouder zijn dan 4 weken.

Neemt u voor andere vragen gerust contact op!

Vanaf het moment dat de inschrijving gedaan is kan er door de kinderen speelgoed uitgezocht worden en kunnen zij zichzelf inschrijven voor de knutsel, sport, spel en voorleesmiddagen.

Bij de balie zal een lijst hangen waarop de kinderen zichzelf kunnen opgeven voor een project.  Alle activiteiten kennen een vol=vol principe. Overlegd u dus altijd even met een vrijwilliger wat de mogelijkheden zijn.

Voor alle projecten waaraan de kinderen zelfstandig, zonder ouderlijke begeleiding, deelnemen geldt de regel dat deze zelfstandig naar het toilet gaan en dit ook netjes kunnen afronden. 

Het is de vrijwilligers niet toegestaan assistentie bij toiletbezoek te verlenen!!!